Videoita

Hankewebinaarit 2020

Kevään 2020 aikana järjestetään webinaareja, joissa esitellään ajankohtaisia maatalouden ilmastonmuutokseen varautumista tukevia hankkeita, toimintaa ja ihmisiä hankkeiden takana.

23.6. KASVINTERVEYS

Webinaaritallenne

LukeKaskas–mobiilisovellus. LukeKasKas-mobiilisovellus tuo kasvitauti- ja tuhoojatiedon viljelijöille reaaliajassa ja paikkatietoon sidottuna. Sovelluksessa viljelijä voi tehdä havainnon omalla älypuhelimellaan niin, että tieto liitetään automaattisesti havaintolohkoon. Viljelijä saa sovelluksen tietokorteista apua kasvintuhoojien tunnistamiseen, ja LukeKaskasiin voi lisätä myös valokuvan havainnostaan. Tuhoojahavainto tallentuu tietokantaan ja karttapohjaan, jolloin se on myös muiden käyttäjien ja tutkimuksen hyödynnettävissä. Sovelluksen toimivuus perustuu laajaan käyttäjäjoukkoon.

Etäluettavat ansat tuholaisten seurannassa (Insect pest monitoring by IoT). Nykyiset manuaaliset kelta-ansoihin ja feromonipyydyksiin perustuvat tarkkailutavat otettiin käyttöön avomaan viljelyksillä ja hedelmä- ja marjatarhoissa 1990-luvulla. Perinteisillä tavoilla tuholaisia on seurattu meillä lohkokohtaisesti siis jo ainakin noin 30 vuotta. Nykyisin löytyy tämän manuaalisen tavan rinnalle ja korvaajaksi kaupallisia etäluentalaitteita ulkolaisilta valmistajilta lähinnä Euroopasta ja USA:sta, mutta komponentit tulevat yleensä Aasian markkinoilta. Esineiden internet – Internet of things (IoT) – avaa 4- ja/tai 5G-verkossa nyt jo ja tulevaisuudessa lukuisia mahdollisuuksia kehittää kasvien tuholaistarkkailua reaaliaikaiseksi.

29.5. TURVEPELLOT

Webinaaritallenteet: Turvepäästö ja RATU

Turvepäästö: tavoitteena on todentaa mittauksiin perustuen turvemaiden viljelystä syntyvän ympäristökuormituksen määrä ja koostumus sekä kartoittaa viljelijöiden välittömästi käytössä olevat keinot ja niiden vaikuttavuus päästöjen vähentämisessä.

SOMPA: kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

OMAIHKA: kehitetään ratkaisuja nautakarjatilojen orgaanisten peltomaiden päästöjen hillitsemiseksi ja tuotetaan tietoa kansallisen ilmastopolitiikan tueksi.

RATU: kehitetään viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyönä ratkaisuja siihen, miten voidaan edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä maataloudessa ja toteuttaa tehokkaimpia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

7.5. PALKOKASVIT, OSA 2

Webinaaritallenne

Leg4Life (Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä) pyrkii kotimaisten palkokasvien viljelyä ja käyttöä lisäämällä saamaan aikaan yhteiskunnallisen muutoksen kohti terveellisempää ja kestävämpää ruokajärjestelmää. Hankkeen monitieteellinen tutkimus kattaa koko ruokaketjun pellolta pöytään. Leg4Life-hankkeen visiona on tulevaisuus, jossa palkokasvit ovat realistinen ja kannattava vaihtoehto suomalaisille viljelijöille ja jossa ne ovat osa jokapäiväistä, terveellistä ruokavaliota. Hanketta ovat toteuttamassa Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Luonnonvarakeskus.

LegumeGap is a project funded by MMM Makera as part of the ERANET SusCrop consortium. We investigate the “yield gap”, the difference between achievable and achieved yields, in faba bean and soybean across Europe, and test ways of reducing it through crop management and knowledge sharing. In this way, we aim to improve Europe’s protein self-sufficiency through the highest potential production of protein per hectare in cool (faba bean) and warm (soybean) climates. The project has useful synergies with Leg4Life and Legumes Translated.

ProFaba is also a SusCrop project and is linked to Academy of Finland project Papugeno and Danish Innovation Fund project Norfab, all of which are developing genomics-based tools for faba bean breeding. We are sequencing the genome and gathering information on its variation. We are phenotyping a set of cultivars for responses to key diseases, such as chocolate spot, and stresses, such as rootzone acidity. By putting the genotype and phenotype together, we will identify DNA sequences associated with tolerance or resistance to the stresses and develop markers that breeders can use for rapid and efficient selection.

23.4. PALKOKASVIT, OSA 1

Webinaaritallenne

Tallenteessa kohdassa 25:30-26:50 esitetty kuva on lähteestä: Geels, F.W. 2011. The multi-level perspective on sustainability transitions: Response to several criticisms. Environ. Innov. Soc. Transit 1:24-40.

Ground For Growth on verkosto, johon kuuluu maanviljelijöitä, kuluttajia, ja heidän organisaatioitaan, kuten myös järjestöjen edustajia ja ruokayrittäjiä, jotka työskentelevät yhdessä tutkijoiden kanssa luodakseen tulevaisuuden polkuja palkokasvien lisääntyvälle tuottamiselle ja kulutukselle Suomessa. Verkosto keskittyy palkokasveihin, joita voidaan viljellä Suomessa. Näitä ovat esimerkiksi härkäpavut, herneet, lupiinit ja jossain määrin soija.

Legumes Translated tukee palkokasvien tuotantoa ja käyttöä ja luo verkostoja toimijoiden välille.

Hukka: Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät. Hankkeen tavoitteena on parantaa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyn kannattavuutta ja luoda toimiva tuotantoketju sekä tähdätä valkuaisomavaraisuuden kohentamiseen kaikkia osapuolia edesauttavin menetelmin.

15.4. KESTÄVÄN MAATALOUDEN HANKKEET

Webinaaritallenne

***

Webinaarisarja ilmastonmuutoksesta 2019

ETÄLUENNOT

Ma 11.2. klo 10-11 Ilmastonmuutos: mikä muuttuu?
Alustajana Antti Mäkelä, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos
Etäluennon kalvot ja videointi

Ti 26.2. klo 10-11 Maatalous ja ilmastonmuutos
Alustajana Kaija Hakala, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
Etäluennon kalvot ja videointi

To 7.3. klo 10-11 Ruoka ja ilmastonmuutos
Alustajana Merja Saarinen, tutkija, Luonnonvarakeskus
Etäluennon kalvot ja videointi

Ti 12.3. klo 10-11 Matkailu ja ilmastonmuutos
Alustajana Seija Tuulentie, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
Etäluennon kalvot  ja videointi

To 28.3. klo 10-11 Energia ja ilmastonmuutos
Alustajana Miikka Salo, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Etäluennon kalvot ja videointi

To 18.4. klo 10-11 Viljelijöiden näkemyksiä maatilojen ilmastotoimista ja niiden esteistä ja edistäjistä
Alustajana Sakari Raiskio, tutkija, Luonnonvarakeskus
Etäluennon kalvot ja videointi

Ke 5.6. klo 10-11 Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos
Alustajana erikoistutkija Juha Pöyry, Suomen ympäristökeskus
Etäluennon kalvot ja videointi

Ti 8.10. klo 10-11 Ilmastonmuutos ja hyvinvointi
Alustajana apulaisprofessori Annukka Vainio, Kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Helsingin yliopisto
Etäluennon kalvot ja videointi

Ti 26.11. klo 10-11 Metsät ja ilmastonmuutos
Alustajana Raija Laiho, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
Etäluennon kalvot ja videointi

Webinaarisarja on järjestetty osana Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa-koordinaatiohanketta.

***

Verkkoluentosarja ilmastonmuutokseen varautumisesta maataloudessa

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeessa järjestettiin vuosien 2017-2018 aikana monipuolinen verkkoluentosarja ilmastonmuutokseen varautumisesta. Nyt kaikki videot ja kalvot ovat vapaasti saatavilla tällä nettisivulla.

Käy tutustumassa itseäsi kiinnostaviin aiheisiin, olipa se peltojen hiilensidonta, peltojen kasvukunnon ylläpito, alus- ja kerääjäkasvien käyttö, peltojen vesitalous, energiaomavaraisuus tai ilmastopolitiikka. Alla listaus verkkoluentojen aiheista ja alustajista:

piirros: Ville Heimala.

piirros: Ville Heimala.

ETÄLUENNOT

12.12.2017 klo 10 Alus- ja kerääjäkasvien viljely, kalvotalustuksen video (42 min)

Alustajana tutkija, MMT Hannu Känkänen Luonnonvarakeskuksesta

15.1.2018 klo 13 Kierrätysravinteiden käyttö, kalvotalustuksen video (49 min)

Alustajana tutkija, MMM Pentti Seuri Luonnonvarakeskuksesta

15.1.2018 klo 13.30 Biologinen typensidonta, kalvotalustuksen video (45 min)

Alustajana tutkija, MMM Pentti Seuri Luonnonvarakeskuksesta

Ke 24.1.2018 klo 10 Peltojen hiilensidonta kalvotalustuksen video (60 min)

Alustajana tutkimusprofessori, FT Kristiina Regina Lukesta.

Ke 31.1.2018 klo 10 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys kalvotalustuksen video (1h 13 min)

Alustajana erikoistutkija, MMT Oiva Niemeläinen Lukesta.

 

Ti 6.2.2018 klo 10 Peltojen vesitalous  kalvotalustuksen video (1h 8 min)

Alustajana toiminnanjohtaja Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta.

 

Pe 16.2.2018 klo 10 Uudet viljelymenetelmät; päällekkäis- ja sekaviljely kalvotalustuksen video (1h 3 min)

Alustajana erikoistutkija, FT, MMK Sari Himanen Lukesta.

Ti 27.2.2018 klo 10 Tilan energiaomavaraisuus kalvotalustuksen video (1 h 2 min)

Alustajana johtava asiantuntija, MMM Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta

Ti 13.3.2018 klo 13 Maan kasvukunnon ylläpito kalvotalustuksen video (47 min)

Alustajana tutkija Ansa Palojärvi Luonnonvarakeskuksesta

Ma 26.3.2018 klo 14 Maatalous ja Suomen ja EU:n ilmastopolitiikka – tavoitteita ja toimia kalvotalustuksen video (1 h 11 min)

Alustajana neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila Maa- ja metsätalousministeriöstä

Oiva Niemeläinen pitämässä etäluentoa Jokioisissa 31.1.2018. kuva: Sakari Raiskio.

Oiva Niemeläinen pitämässä etäluentoa Jokioisissa 31.1.2018. kuva: Sakari Raiskio.

Hannu Känkänen pitämässä etäluentoa Jokioisissa 12.12.2017. Kuva: Sakari Raiskio.

Hannu Känkänen pitämässä etäluentoa Jokioisissa 12.12.2017. Kuva: Sakari Raiskio.