Toiminta

 

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke on valtakunnallinen tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla.

Hankkeen toimintamuotoja ovat

 • maatalouden ilmastoratkaisuja käsittelevät työpajat ja webinaarit
 • ilmastoviisaita ratkaisuja edistävien pilottimaatilojen verkosto kertomassa kokeiluista ja kokemuksista
 • valtakunnallinen viestintä verkossa, somessa, ammattilehdissä, tapahtumissa sekä alkutapahtumassa ja loppuseminaarissa.

Hanketta on saanut rahoituksen vuosille 2016-2018 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 (rahoittajana Hämeen ELY-keskus).

**************************

Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hankkeessa (2011-2014) välitettiin ilmastonmuutostietoa valtakunnallisen toimijaverkoston muodostamisen avulla, alueellisissa työpajoissa ja verkkoviestinnällä.

Hankkeen tuotokset:

 • Ilmastotietotarpeiden selvitys
 • 12 työpajaa ja niiden diaesitykset nettisivuilla
 • Loppuseminaari
 • 6 tietokorttia
 • Nettisivusto ilmase.fi
 • Osallistuminen maatalousnäyttelyihin (3 kertaa)
 • Ammattilehtiartikkeleita
 • Muita julkaisuja: hanke-esite, esitelmiä, postereita, abstrakteja
 • Yhteistyö/toimijaverkoston sähköpostilista
 • Näkyvyyttä teemalle.

Valtakunnallista tiedonvälityshanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Hämeen ELY-keskus).