Pellon pinnan muotoilulla syyskylvöisten kasvien viljely mahdolliseksi Parikan tilalla

Pellon pinnan muodolla on merkitystä maan kasvukunnolle ja vesitaloudelle. Pellon painanteisiin kertyy vettä, jolloin seurauksena on maan tiivistyminen näillä alueilla. Tiivistymisen johdosta veden läpäisevyys heikkenee entisestään varsinkin runsaampien sateiden jälkeen ja aiheuttaa satotappioita. Painanteet kuivuvat hitaammin keväällä kylvökuntoon ja viljelykasvien orastuminen on hitaampaa. Kun painanne on vielä märkä ja kylvöjä tehdään raskailla koneilla, aiheutetaan pellolle lisää maan tiivistymistä. Koko lohkolle tulisi saada tasainen kuivatus ja siihen voidaan vaikuttaa pellon pinnan muotoilulla. Syyskylvöisten kasvien viljelyssä korostuvat painanteissa seisovien vesien vaikutus viljelykasvien heikommalle talvehtimiselle.

Pellon pinnan muotoilua urakointina

Vahtolaisella viljelijällä ja urakoitsijalla Markku Parikalla on omakohtaista kokemusta pellon pinnan muotoilusta. Markku kertoo viljelleensä tilaansa liki kolmenkymmenen vuoden ajan. Tilan pellot on salaojitettu 1950- ja -60-lukujen vaihteessa ja pelloilla ilmeni toistuvasti ongelmia syysviljan viljelyssä niille kertyneiden vesilammikoiden vuoksi.

– Salaojat eivät kykene kuljettamaan useiden kymmenien millien rankkasateitten tuomaa vesimassaa putkien kautta pois, ja maan jäätyessä vedellä ei ole edes mahdollisuutta päästä salaojaputkiin, kertoo Markku.

Lisäojituksen sijaan Markku päätti etsiä ratkaisua peltojen pinnan muotoilusta. Hän päätyi hankkimaan 5 metrin GPS-ohjatun Mara-lanan. Pellon muotoilu suunnitellaan erillisellä suunnitteluohjelmalla pellolla tehtyjen mittausten perusteella. Saatu suunnitelma siirretään traktorissa olevaan Trimblen järjestelmään, jossa työkoneiden automaattiohjauksella hallitaan pellon muotoiluun käytettävää takalanan korkeutta. Suunnitelman avulla vältytään tarpeettomilta maansiirroilta ja saadaan hyödynnettyä pellon luontaisia muotoja.

– Kokemukset heti ensimmäisistä lanauksista vuonna 2013 olivat hyviä, toteaa Markku. Pääsääntöisesti leikkuusyvyys on alle 10 cm, joten leikkuukohdistakaan pellon kasvukunto ei heikkene.

kuva: Markku Parikka.
kuva: Markku Parikka.

Tasatuilla pelloilla onnistuu myös syysviljojen viljely

Aikaisemmin Markku Parikan tilalla ei voitu viljellä syyskylvöisiä kasveja, koska peltojen epätasaisuuden vuoksi talvehtiminen ei onnistunut. Nyt peltojen muotoilun myötä tilan jokainen lohko on syysviljakelpoinen.

Talvehtivien kasvien eduista Markku luettelee:

  • Ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin vähenee
  • Maan biologinen toiminta lisääntyy ympärivuotisen juuristotoiminnan ansiosta
  • Syysviljan suuri juuristomassa kuohkeuttaa maata
  • Kevätkylvöjen jäädessä pois maan tiivistyminen vähenee
  • Aikainen puintiaika tarkoittaa yleensä parempia puintiolosuhteita, vähäisempää maan tallaantumista ja pienempää viljan kuivaustarvetta

Peltojen muotoilu hyödyttää myös kevätkasvien viljelyä, koska sen ansiosta pellot kuivuvat keväällä tasaisesti. Suuri hyöty peltojen muotoilusta saavutetaan, kun pintavesien valuma saadaan hajautettua laajalle alueelle, jolloin veden virtausmäärä / neliömetri saadaan pienenemään ja eroosioriski minimoitua.

kuva: Markku Parikka.
kuva: Markku Parikka.

– Tulokset lanauksista ovat olleet parempia kuin osasin odottaa. Hyvistä tuloksista kertoo myös se, että asiakkaani tilaavat minut lanaamaan uusia lohkoja vuosi toisensa jälkeen, toteaa Markku lopuksi.

Tuloksia peltojen pinnan muotoiluista on nähtävissä kuvien kera Markun kotisivulla www.markkuparikka.fi.

Teksti: Markku Parikka ja Sakari Raiskio