Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen (MTT:n julkaisu)

 

Tämä MTT:n raportti tarkastelee erilaisten päästövähennyskeinojen vaikutuksia ja toteuttamismahdollisuuksia.

Maatalouden päästövähennystavoitteeksi on asetettu 13 % vuosien 2005–2020 välisenä aikana.Tämä vastaa 0,76 Mt CO2-ekvivalentin päästövähennystä. Maatalouden päästöt vähentyivät 11 % vuosina 1990–2011, mutta alkuvuosien laskeva kehitys kääntyi nousevaksi, ja vuosina 2005–2011 päästöt nousivat 0,6 % (0,03 Mt CO2-ekv.). Suurin syy päästöjen nousuun on eloperäisten peltojen pinta-alan nousu 2000-luvulla. Riittävän tehokkaiden päästövähennyskeinojen löytäminen kansallisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden täyttämiseen on vaikeaa, sillä päästöt muodostuvat lukemattomista ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevista biologisista pistelähteistä.

Maataloudessa on erittäin vaikea saada aikaan kokonaispäästöissä näkyvää vähennystä rajoittamatta eloperäisten maiden pinta-alan kasvua tai vähentämättä niiden muokkausta. Jos eloperäisillä maalajeilla olevien peltojen pinta-ala saataisiin pysymään nykytasolla tai jopa pienentymään, ja lisäksi toteutettaisiin joitakin muita toimia eloperäisillä mailla, kuten viljanviljelyn korvaamista nurmilla, voisivat päästövähennykset olla merkittäviä, mutta silti alle 13 %. Yksittäistä tehokasta keinoa ei ole, vaan kokonaisvähennys on todennäköisesti koottava useista pienistä osista, joiden tulisi olla toteutus- ja seurantakustannuksiltaan kohtuullisia saavutettavaan päästövähennykseen nähden.

Regina, Kristiina, Lehtonen, Heikki, Palosuo, Taru, Ahvenjärvi, Seppo 2014. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen. MTT:n Raportti 127.

Yksi vastaus aiheeseen “Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen (MTT:n julkaisu)”

Muualla maailmassa No-Till menetelmää eli pitkäaikaista suorakylvöä
käytetään yleisesti jo yli 125 milj. ha. viljelyalalla. Se on yleisesti tunnustettu hiilinieluksi ja sillä käydään monissa maissa hiilikauppaa.
Maailmalta löytyy paljon pitkäaikaista tutkimustietoa siitä.
Euroopaassa Brysselissä järjestetään huhtikuun alussa Green Garbon Conferenssi. Lisätietoa ecaf.org.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *