Julkaisut

 

 

HIMANEN, S. 2016. Seosviljelyn hyödyt käyttöön. Kalvoesitys Luomupäivillä Turussa 17.11.2016. [Url]

HIMANEN, S. 2016. Seosviljelyn hyödyt. Kalvoesitys KoneAgrian luomuseminaarissa Jyväskylässä 8.10.2016. [Url]

HIMANEN, S., SAARNIA, M. ja SAVIKKO, R. 2016. Seosviljely hyödyttää viljelijää. Luomulehti 5/2016, s.16-17. [Url]

HIMANEN, S. J., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja SAVIKKO, R. 2016. Engaging Farmers in Climate Change Adaptation Planning: Assessing Intercropping as a Means to Support Farm Adaptive Capacity. Agriculture 2016, 6(3), 34. doi:10.3390/agriculture6030034.

HIMANEN, S., KÄNKÄNEN, H., ja MÄKINEN, H. 2016. Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeessa tuotettu tietokortti. 5.7.2016.

SEURI, P. ja SAARNIA, M. 2016. Palkokasveista on moneksi: valkuaista, viherlannoitusta, maanparannusta. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeessa tuotettu tietokortti. 5.7.2016.

SAVIKKO, R. ja HIMANEN, S. 2016. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke. Maaseuturahaston tiedotusjuliste.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) –hanke esittelee, luo ja jalkauttaa maatilojen ilmastotoimia. Posteri Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivien hanketorilla Tampereella 19.1.2016. [Posteri]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016.  Vinkkejä työpajojen alustajille, fasilitoijille ja järjestäjille. Työpajat toimintamuotona maatalouden ilmastoviestinnässä – Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hankkeen kokemuksia. Maataloustieteen päivillä 2016 posterinäyttelyssä jaossa ollut esite ja nettisivu.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016. Työpajat toimintamuotona maatalouden ilmastoviestinnässä – Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hankkeen kokemuksia. Posteri Maataloustieteen päivillä 2016. [Posteri]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2016. Työpajat toimintamuotona maatalouden ilmastoviestinnässä – Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hankkeen kokemuksia. Posteritiivistelmä. Teoksessa Alakukku, Laura, Schulman, Nina ja Puhakainen, Tuula (toim.). Maataloustieteen päivät 2016. Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedote no 32. s.258 [Posteritiivistelmä]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., MÄKINEN, H. ja RIMHANEN, K. 2015. Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke esittelee, luo ja jalkauttaa maaseudun ilmastotoimia. Hanke-esite.

SAVIKKO, R. 2015. Mitä ilmastonmuutos merkitsee maatiloille Suomessa: Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Kalvoesitys Maatilojen ympäristöpäivässä Joensuussa 9.12.2015. [Url]

SAVIKKO, R. ja HIMANEN, S. 2015. Ilmastonmuutos ja maaseutu-hankkeen antia ja ehdotuksia: Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Kalvoesitys valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän kokouksessa Helsingissä 19.10.2015. [Url]

SAVIKKO, R. 2015. Miksi kylälläkin kannattaa osallistua energia- ja ilmastotalkoisiin? MaaseutuPlus 1/2015, s.10-12. [Url]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2014. Maaseudun ilmastotyö etenee. Maaseudun Tiede 71, 4 (15.12.2014): 2. [Url]

SAVIKKO, R. 2014. Lähienergiassa ja energiansäästössä nähdyt haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja tietokortteja. Kalvoesitys Mavin Neuvo 2020-koulutuksessa Energia-osiossa Järvenpäässä 10.12.2014.[Url]

SAVIKKO, R. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja tietokortteja. Kalvoesitys Mavin Neuvo 2020-koulutuksessa Ympäristö-osiossa Järvenpäässä 10.12.2014.[Url]

SAVIKKO, R. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja tietokortteja. Kalvoesitys Mavin Neuvo 2020-koulutuksessa Ympäristö-osiossa Seinäjoella 3.12.2014.[Url]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2014. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa ilmastoviisaita ratkaisuja. Artikkeli teoksessa Pussinen, Sirpa (toim.). Maaseudun tiedetreffien satoa. Artikkelikokoelma ja kokemuksia Maaseudun tiedetreffit -hankkeesta (2013-2014). s. 20-22. Painettu julkaisu HAMKin julkaisuja 13/21014 ja e-julkaisu HAMKin e-julkaisuja 28/2014.

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. and HIMANEN, S. 2014. Developing ways towards climate smart agriculture together – Experiences of project Climate Change and Countryside. Seminário final Tejo Vivo. Portugal, Constância, 11.7.2014. Kalvoesitys Tejo Vivo -maaseudunkehityshankkeen loppuseminaarissa. [Url]

SAVIKKO, R. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen antia ja ehdotuksia. Kalvoesitys Maaseudun tiedetreffit -esittelypäivässä 3.6.2014 Mustialassa, Tammelassa. Alustuksen kalvot ja alustuksen video.

RIMHANEN, K. 2014. Voiko maatalouden päästöjä vähentää? Kalvoesitys Maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä Ruoka, ilmasto ja uusiutuva energia -keskustelutilaisuudessa 2.6.2014 Helsingissä.[Url]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. and HIMANEN, S. 2014. Ways to climate smart agriculture? – Views of Finnish farmers, educators and advisers. Abstract. In Book of Abstracts. Future Infinite Academic: Sustainable Futures in Changing Climate. The 16th International Futures Conference, 11-12 June 2014, Helsinki. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics, University of Turku, Finland. p. 26.[Url]

HUDSON TIM, HIMANEN, SARI and SAVIKKO, RIITTA 2014. EAFRD project helps Finnish farmers to tackle climate challenges. Article in Brochure: The European Agricultural Fund for Rural Development. Project examples 2007-2013, p 8-9.[Url]

VALTARI, H. 2014. Ruoan ilmastovaikutukset. Ruoka-Suomi 2/2014 -tiedotuslehti. s. 8. [verkkolehti-versio]

SAVIKKO, R. 2014. Mitä ilmastonmuutos merkitsee maatiloille Suomessa? Kalvoesitys Mikkelin Tiedepäivässä 10.4.2014 Mikkelissä. [Url]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja HIMANEN, S. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Abstrakti. Teoksessa Abstraktikooste. Sosiologipäivät 2014. Kiinnipitävät siteet – Ties that bind. 27.–28.3.2014. Lapin yliopisto, Rovaniemi. s 11. [Url]

KÄPYLEHTO, J. 2014. Tuulivoimaa maatiloille. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 7.3.2014.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K. ja MÄKINEN, H. 2014. ILMASE-hankkeen työpajoissa keskusteltiin maaseudun ilmastoratkaisuista. Posteri loppuseminaariin 10.3.2014. [Posteri]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja HIMANEN, S. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia. Posteri Maataloustieteen Päivillä 2014. [Posteri]

SAVIKKO, R., MÄKINEN, H., RIMHANEN, K. ja HIMANEN, S. 2014. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla: ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia. Posteritiivistelmä. Teoksessa Kuisma, R, Schulman, N., Kymäläinen H-R. ja Alakukku, L. (toim.) Maataloustieteen Päivät 2014. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 31, Helsinki. s. 196. [Posteritiivistelmä]

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H. 2013. Varautuminen ilmastonmuutokseen lähemmäs maaseutuyrittäjän arkea. Farmi 10/2013: 20-23. [Url]

LUOSTARINEN, S., PYYKKÖNEN, V. 2013. Maatilojen biokaasulla energiaa, päästövähennyksiä ja ravinnekiertoja. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 22.11.2013.

KÄPYLEHTO, J. 2013. Maatilan aurinkosähkö. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 22.11.2013.

LAMMINEN, M. 2013. Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 22.11.2013.

SAVIKKO, R. 2013. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla. Kalvoesitys Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivillä 20.11.2013 Kuopiossa. [Url]

SAVIKKO, R. 2013. Ruoan ilmastovaikutukset. Kalvoesitys Luomuinstituutin esittelyretkellä Luomupäivillä 13.11.2013 Mikkelissä. [Url]

SAVIKKO, R. 2013. Ruoan ilmastovaikutukset. Kalvoesitys Luomuinstituutin Tutkittua tietoa luomusta -aamukahveilla 1.10.2013 Mikkelissä. [Url]

JOONA, J. 2013. Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti.  2.7.2013.

SAVIKKO, R., HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H. 2013. Ruoan ilmastovaikutukset. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hankkeessa tuotettu tietokortti. 2.7.2013.

MÄKINEN, H., HEIKKINEN, J., RIMHANEN, K., HIMANEN, S. 2013. Alus- ja kerääjäkasveista turvaa säämuutoksille ja hyötyjä ympäristölle. Maatilan Pellervo 4/2013: 40-42.

HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H., SAVIKKO R. 2013. Ilmastonmuutos ja maaseutu -esite. Miksi ilmastonmuutoksesta kannattaa olla kiinnostunut nyt? 13.3.2013.

RIMHANEN, K., HIMANEN, S., MÄKINEN, H. 2013. Maan kasvukuntoa parantamalla mukaan ilmastotalkoisiin. Luomulehti 1/2013: 23-25. [Url]

MÄKINEN, H. 2013. Ilmastonmuutos ja maaseutu -hanke. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hankkeen alustavia tuloksia. Kalvoesitys ilmastonmuutoksen vaikutuksia poronhoitoon tutkivan Oulun yliopiston vetämän CLICHE-hankkeen työpaketin työpajassa Kolarissa 31.1.2013.

MÄKINEN, H., RIMHANEN, K., HIMANEN, S. 2012. Maaseudulla kaivataan alueellista ilmastotietoa. Maaseudun Tiede 69, 4 (17.12.2012):13  [Url]

MÄKINEN, H.2012. Ilmastonmuutostiedon tarpeet ja tiedon käytäntöön viemisen haasteet — maaseudun toimijoiden ja Suomen eri alueiden erityispiirteet. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Pro gradu-tutkielma. 84 s.

MÄKINEN, H., RIMHANEN, K., HIMANEN, S.J. 2012. Farmers’ perceptions on climate change: Information needs and barriers for implying mitigation and proactive adaptation. Teoksessa: Adaptation research meets adaptation decision-making, second Nordic international conference on climate change adaptation, Helsinki, Finland 29-31 August 2012 : programme and abstracts. Helsinki: Finnish Environment Institute. s. 60. [Url]

HIMANEN, S., RIMHANEN, K., MÄKINEN, H., KUISMA, M., KAHILUOTO, H. 2012. Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hanke: tutkimustietoa ja verkostoitumista maaseudun toimijoille. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 29, s. 189. Maataloustieteen Päivät: Helsinki, 2012. Tiivistelmä

HIMANEN, S., RIMHANEN, K. 2011. Ilmastonmuutokseen varautuminen kannattaa. Maaseudun Tiede 68, 4(19.12.2011): 11. [Url]

HIMANEN, S., RIMHANEN, K. 2011. Ilmastonmuutos ja maaseutu ILMASE-hanke. Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen ja maaseudun kehitykseen nyt ja lähitulevaisuudessa. Hanke-esite